Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA TRAM CLUB ROMANIA
Comunitatea prietenilor mijloacelor de transport in comun
 
Arhiva video  Biblioteca  Tarife  Harti  Locatii  Retele  Planificator rute  Forumul vechi (2005)  ÎnregistrareÎnregistrare 
MembriMembri  ProfilProfil  CăutareCăutare   Mesaje privateMesaje private   AutentificareAutentificare 
Translate to English
Traduire en français
Traduci in italiano
Übersetzen auf Deutsch
Traducir al español

Troleibuzele Renault ale RAT Brasov
Du-te la pagina 1, 2, 3  Următoare
 
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA -> Judetul BRAȘOV
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Autor Mesaj
AsusData înscrierii: 31/Aug/2006
Ultima vizita: 27/Noi/2012
Mesaje: 197

MesajTrimis: Mie 10 Noi 2010 00:47:46    Titlul subiectului: Achizitie troleibuze solo second-hand 136054

Achizitie troleibuze solo second-hand

"LICITATIE ACHITIE 10 bucati troleibuze solo second hand

TROLEIBUZE SOLO FOLOSITE
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
PROCEDURĂ: LICITAȚIE DESCHISĂ
OPIS
1.
Fișa de date
2.
Caiet de sarcini
3.
Formulare
4.
Proiect de contract
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
BRAȘOV
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Regia Autonomă de Transport .
Adresă: str. Hărmanului nr. 49.
Localitate: Brașov. Cod poștal: 500250. Țara: România.
Persoane de contact: ing Voicu Liviu, cons jur. Sandu Camelia și ec Belu Laura.
Telefon: 0368/401259. Fax: 0268/335660.
I. b. Principala activitate sau activități ale autorității contractante:
Activitate relevantă: transport.
Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante: NU.
Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute: la adresa mai sus menționată – Compartimentul Achiziții – intre orele 700 – 1500 .
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data: 08.11.2010.
Ora limită: 1400 .
Adresa: Brașov, str. Hărmanului nr. 49.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 09.11.2010.
Instituția responsabilă pentru soluționare contestație: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Denumire: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București.
Telefon: 021/3104641 Fax: 021/3104642.
I.c. Sursa de finanțare: sursele proprii ale regiei și subvenții de la bugetul local.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Furnizarea în rate de troleibuze solo folosite.
II.1.2) Denumire contract și locul de livrare: achiziție în sistem rate; locul de livrare – sediul regiei Brașov. Cod CPV: 34622300-6
II.1.3) Procedura se finalizează prin contract de achiziție publică.
II.1.4) Durata contractului de achiziție publică: 3 ani.
II. 1.5) Divizare pe loturi: NU.
II. 1.6) Ofertele alternative sunt acceptate: NU.
II.2) Cantitatea sau scopul contractului:
II.2.1) Total cantități: 10 buc.
Suplimentări: NU.
II.2.2) Opțiuni: NU.
III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract: NU.
III.1.1 Contract rezervat: NU.
III.1.2
Altele: NU.
III.1) Procedura:
Procedura selectată: licitație deschisă.
III.2) Etapa finală de licitație electronică: NU.
Legislația aplicată: OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situația personală a ofertantului:
- Declarație privind eligibilitatea. Cerință obligatorie: prezentare formular A.
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181: solicitat. Cerință obligatorie: completare formular B.
- Certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice și Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, certificate valabile la data deschiderii ofertelor.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
- Persoane juridice/fizice române. Cerință obligatorie: certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului.
- Persoane juridice/fizice străine. Cerință obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.
IV.3) Situația economico-financiară
- Informații privind situația economico-financiară: solicitat. Cerință obligatorie: declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. Ofertantul va completa formularul B1.
- Situațiile financiare anuale întocmite pentru anul precedent, vizate și înregistrate la unitățile teritoriale ale MEF
IV.4) Capacitatea tehnică și/sau profesională
- Fișă de informații privind experiența similară. Se va completa formularul B4.
- Propunerea tehnică va cuprinde câte o fișă tehnică, semnată și ștampilată de ofertant, care va avea cel puțin următoarele precizări:

marca și tipul;

capacitatea de transport;

anul fabricației;

anul executării reparației capitale;

consumul specific dat de producător Wh/tkm;

tipul echipamentului de forță;

tipul echipamentului de asigurare a serviciilor auxiliare;

echiparea pentru recuperarea energiei de frânare;

construcția podelei;

echipamentul pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii;

construcția capului de captare (rabatabil sau nu);

echiparea cu indicatoare de traseu.
Fișa tehnică va fi însoțită de fotografii (color min. A5) ale troleibuzului cât și ale agregatelor principale după cum urmează:

ale troleibuzului la exterior: - din față
- din spate
- lateral stânga sau dreapta
la interior: - plăcuțe de identificare a troleibuzului
- postul de conducere cu aparatura de bord
- pentru fiecare ușă unde se vor putea observa treptele de urcare în troleibuze sau eventualul dispozitiv pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități;
- salonul (minim 2).
- ale agregatelor principale: - motor tracțiune împreună cu plăcuța de identificare;
- motor servicii auxiliare;
- compresor;
- sursă statică sau alternator;
- echipamentul de forță;
- capete de captare;
- asigurarea autonomiei fără cuplarea la rețeaua de contact.
Totodată se vor prezenta și prospecte (dacă acestea există) cât și o copie după cartea de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare însoțită de certificatul de radiere (dacă acesta există).
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei: limba română.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
V.3) Garanție de participare: solicitat.
Cuantumul garanției pentru participare: 9.851 lei.
Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 60 de zile.
Modul de constituire a garanției pentru participare: în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) și (3) din H.G. nr 925/2006, respectiv:
– scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire;
– ordin de plată sau filă CEC, cu condiția confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor;
– virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire;
– numerar, în cazul în care valoarea garanției de participare este redusă ca valoare.
Garanția trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa:
a) condiționat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice:
- Fișă tehnică: descrierea detaliată a produsului din care să rezulte corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare:
- Se va completa Formularul 3 – formularul de ofertă.
- Data pentru care se determină echivalența leu/euro: cursul de schimb folosit pentru determinarea prețului în euro la completarea formularului de ofertă este cel comunicat de BNR în data de 10.11.2010 valabil pentru ziua de 11.11.2010.
- Evaluarea și aprecierea ofertelor se va face la prețul în euro prezentat în formularul de ofertă.
V.6) Modul de prezentare a ofertei:
- Adresa la care se depune oferta: secretariatul R.A.T. Brașov de pe str. Hărmanului nr.49.
- Data limită pentru depunerea ofertei: 15.11.2010, ora 10 00 .
- Numărul de exemplare în copie: 1
- Modul de prezentare a ofertelor: ofertanții vor prezenta un exemplar al ofertei financiare în original într-un plic închis. Celelalte documente care însoțesc oferta financiară, se vor prezenta separat într-un plic închis originalele și separat în alt plic închis copiile. Aceste 3 plicuri vor fi introduse într-un alt plic pe care nu se va specifica denumirea ofertantului, ci numai „A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA 15.11.2010 ORA 10 15 „. Documentele originale se vor returna ofertantului după ședința de deschidere.
- Nu se admit oferte alternative.
V.7) Date despre rate:

Durata ratelor: 36 luni începând cu 01.2011;

Rambursarea creditului în anii 2011, 2012 și 2013 se va face în rate de capital egale lunare cu toate taxele calculate la sold;

Plata se va face în lei la cursul de referință al BNR din ziua facturării, conform desfășurătorului de rate ofertat;

Odată cu oferta se va prezenta și desfășurătorul ratelor care va cuprinde cele 36 de rate lunare de capital egale, TVA-ul, taxa administrativă (dacă este cazul), soldul rămas și toate taxele și cheltuielile solicitate de ofertant;

Din desfășurătorul ratelor va rezulta valoarea totală a troleibuzelor la sfârșitul perioadei de rambursare a ratelor, valoare care va fi înscrisă în formularul de ofertă.
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:
- Ofertele pot fi modificate sau retrase înainte de data limită de depunere a ofertei.
- Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere.
- Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
Deschiderea ofertelor: sediul regiei din str. Hărmanului nr. 49, Brașov, la data de 15.11.2010 ora 1015 .
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Cea mai avantajoasă ofertă economică:
Factor de evaluare
Pondere
Preț corectat în funcție de vechime
60
Caracteristici tehnice și echipare
40
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctaj general ofertă = Punctaj preț corectat + punctaj caracteristici tehnice și echipare
1) Prețul corectat se calculează după următoarea formulă:
P corectat ofertat = V200x P ofertat
unde: Pofertat – preț total conform prevederilor D.A. pentru cele 10 troleibuze ofertate
V – vechimea cumulată în ani pentru cele 10 troleibuze ofertate

Punctajul pentru prețul corectat se va calcula după următoarea formulă:
Număr puncte preț corectat = P.corectat.minimP.corectat.ofertatx 60
Preț corectat minim = 60 puncte
2) Punctaj caracteristici tehnice și de echipare – punctaj maxim – 40 puncte.
a) Echipament de forță - Motor de cc și chopper cu tiristoare – 0 puncte

Motor de cc și chopper cu GTO – 2 puncte

Motor de cc și chopper cu IGBT – 5 puncte

Motor asincron și invertor – 6 puncte
b) Echipament asigurare servicii auxiliare:

alternator - 0 puncte

sursă statică - 4 puncte
c) Cu recuperare energie de frânare - 5 puncte
Fără recuperare energie de frânare - 0 puncte
d) Podea - normală - 0 puncte
- parțial joasă - 1 punct
- total joasă - 3 puncte
e) Echiparea pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii - 8 puncte
Fără echipare - 0 puncte
f) Cap captare - fix - 0 puncte
- rabatabil - 2 puncte
g) Locașuri table de traseu:

goale pregătite pentru plăci - 0 puncte

cu indicator traseu aplicat pe rolă - 1 punct

sistem electronic de afișaj - 2 puncte
h) Reparație capitală în funcție de anul executării raportat la data ofertei:

1 an - 10 puncte

2 ani - 9 puncte

3 ani - 8 puncte

4 ani - 7 puncte

5 ani - 6 puncte

6 ani - 5 puncte

7 ani - 4 puncte

8 ani - 3 puncte

9 ani - 2 puncte

10 ani - 1 punct

peste 10 ani - 0 puncte
În situația în care troleibuzele au durate diferite de la executarea reparației capitale, punctajul ofertei se acordă ca medie aritmetică ponderată a punctajelor acordate fiecărui troleibuz.
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1)
Ajustarea prețului contractului: NU.
VII.2)
Garanția de bună execuție a contractului: DA.
- Cuantumul garanției de bună execuție: 5% din valoarea contractului, fără TVA.
- Modul de constituire a garanției de bună execuție: prin scrisoare de garanție bancară, care va deveni anexă la contract.
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT A P R O B A T
B R A Ș O V DIRECTOR TEHNIC
ing.col. Marin Costinel
CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea a
10 buc. troleibuze solo folosite
COD CPV 34622300-6
1. GENERALITĂȚI
1.1. Obiectul și domeniul de utilizare
Troleibuz folosit, realizat astfel încât să corespundă prescripțiilor privind construcția și funcționarea vehiculelor cu tracțiune electrică (zgomot, vibrații, izolație, protecția mediului etc.) pentru transport urban de călători. Troleibuzul va fi utilizat în municipiul Brașov.
Troleibuzele vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, care să permită introducerea imediată în exploatare.
Designul troleibuzelor va permite încadrarea în peisajul urban al municipiului și nu va fi în contrast accentuat cu mijloacele de transport din dotarea R.A.T. Brașov.
Troleibuzele vor fi de aceeași marcă, același tip și aceleași caracteristici tehnice.
1.2. Condiții tehnice
1.2.1. Alimentarea
Tensiunea rețelei de contact este de 600 V c.c. cu abateri admise de +30% și -30%.
Rețeaua de contact are și zone cu polaritatea inversată.
Înălțimea rețelei este de 4.200 – 6.500 mm.
1.2.2. Cerințe de mediu înconjurător
Troleibuzele sunt destinate exploatării în zone cu climat temperat și anume:

temperatura -40°C − +40°C

umiditatea relativă maxim 90% (la temperatura <26°C)

mediu poluant praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață

altitudine max.1000 m față de nivelul mării
2. DESCRIEREA GENERALĂ CONSTRUCTIVĂ A TROLEIBUZELOR
2.1. Dimensiuni caracteristice

lungime 11.000 – 12.500 mm

lățime 2.400 – 2.600 mm

înălțime 3.200 – 3.600 mm

capacitate transport 90–110 locuri din care 20–50 pe scaune.
1
2.2. Acționare
Troleibuzul va fi dotat fie cu motor de c.c. comandat de un chopper fie cu motor de c.a. comandat de un invertor. Nu se admit la ofertare troleibuze cu acționare clasică cu rezistențe în circuitul motorului de tracțiune.
Echipamentul electric de înaltă tensiune al troleibuzului va avea tensiunea nominală de 600 V c.c., cu abateri admise de +30% și –30%.
Troleibuzele vor fi echipate cu un sistem care să le asigure o autonomie (fără rețea contact) de cca 2 km, cu o viteză de minim 10 km/h, în fiecare oră dintre cele 20 de circulație zilnică.
Consumul specific, fără încălzire, va fi de maxim 130 Wh/tkm.

3. DESCRIEREA SUBANSAMBLURILOR PRINCIPALE
Toate subansamblurile și componentele care echipează troleibuzul trebuie să fie de bună calitate și să asigure o funcționare normală, fără să-și modifice performanțele în condițiile de mediu în care este exploatat troleibuzul.
Subansamblurile importante (motor, servicii auxiliare etc.) vor avea o fiabilitate ridicată, o mentenanță redusă și o bună accesibilitate pentru operațiile de întreținere, verificabile în locațiile în care au fost exploatate.
Starea caroseriei și echipamentelor va corespunde la momentul vizionării condițiilor tehnice de admitere în circulație prevăzute în RNTR-1.
3.1. Caroseria

Caroseria troleibuzului va fi realizată în conformitate cu reglementările ECE ONU – 36 și modificările ulterioare.

Partea metalică a caroseriei va fi protejată.

Îmbrăcămintea interioară va fi executată din materiale de bună calitate cu durată mare de utilizare, care nu trebuie vopsite, permit spălare cu apă și nu se deformează la umiditate.

Podeaua va fi executată din materiale hidrofuge și ignifuge și acoperită cu un covor etanș, rezistent la uzură și antiderapant.

Plafonul va avea capace pentru ventilația naturală.

Vor fi prevăzute trepte pentru urcarea pe acoperiș și dispozitive de remorcare în față și în spate.

Primele trepte ale ușilor de acces vor fi confecționate din material izolant sau vor fi protejate cu un înveliș rezistent mecanic. Rezistența de protecție va fi de cel puțin 1,0 MΏ pe o suprafață de contact de 300 ± 5 cm2.

Troleibuzele vor fi obligatoriu dotate cu dispozitive de semnalizare a tensiunii periculoase în caroserie în conformitate cu RNTR – 2/2009.

Caroseria va fi prevăzută sau va putea fi adaptată pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii.
3.2. Ușile
Vehiculul va avea 3 uși pe partea dreaptă, care se vor deschide din interior și din exterior.
Ușile vor putea fi deschise și în situații de avarie.
Ușile vor putea fi comandate de la postul de conducere sau local, după o dezăvorâre de la postul de conducere.
Închiderea ușilor va fi semnalizată la panoul de bord.

2
Vehiculul nu va putea porni cu ușile deschise.
3.3. Postul de conducere
Postul de conducere al troleibuzului va fi pe partea stângă, ventilat și încălzit.
Tabloul de comandă va cuprinde cel puțin indicator de tensiune zero în sistemul de contact, indicator al gradului de încărcare/descărcare al bateriilor de acumulatori, manometru presiune aer în instalație și vitezometru.
3.4. Sistemul de frânare
Troleibuzul va avea trei sisteme independente de frânare:

frâna de serviciu va fi dinamică, cu motorul de tracțiune sau frânare cu inducție electromagnetică;

frâna auxiliară acționată pneumatic cu circuite independente pentru fiecare punte va acționa pentru viteza sub 5 km/h;

frâna de staționare cu resort de acumulare și posibilitate de deblocare mecanică, numai pe puntea tractoare.
3.5. Compresorul și instalația de aer comprimat
Compresorul va fi de tip rotativ cu piston sau cu șurub.
Instalația pneumatică va fi prevăzută cu uscător de aer cu filtru, cu purjare automată a condensului și a impurităților.
3.6. Sistemul de iluminat și semnalizare
Instalația de iluminat interior și cea de semnalizare exterioară realizate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Lămpile de semnalizare și butoanele montate în exterior vor fi protejate pentru trecerea prin stația de spălare cu perii rotative.
3.7. Echipamente de comutație de înaltă și joasă tensiune
Vor fi utilizate numai echipamente de bună calitate, performante, cu durată mare de utilizare.
Panourile de aparate vor fi realizate cu cleme elastice pentru conexiuni și cuple tip militar.
3.8. Echipamente electrice auxiliare și de tracțiune
Componentele electrice montate pe vehicule vor avea protecție la supratensiune și la curentul de scurtcircuit. Protecția va fi asigurată de preferință cu ajutorul unor dispozitive de întrerupere a curentului care se resetează automat – prin telecomandă sau manual.
Toate circuitele electrice și derivațiile acestora vor avea o cablare dublă.
Componentele electrice alimentate cu tensiune de la firele de contact vor avea protecție suplimentară față de caroserie și elementele de transmisie.
Componentele electrice vor fi protejate împotriva umezelii sau prafului care ar putea ajunge în interiorul vehiculului sau la conductorii de curent electric.
În condițiile climatice nominale care permit vehiculelor să rămână curate și uscate și în cazul când aparatele și dispozitivele rotative sunt în funcțiune, rezistența de protecție a circuitelor electrice nu va fi mai mică de:
a)
Protecția caroseriei față de circuitele electrice de
înaltă tensiune 5 MΩ la 1000V
b)
Protecția circuitelor electrice de înaltă tensiune
față de cele de joasă tensiune 5 MΩ la 1000V
c)
Protecția caroseriei față de borna pozitivă a
3
circuitelor electrice de joasă tensiune 1 MΩ la 1000V
Toate aparatele de înaltă tensiune vor fi dublu izolate față de caroserie (două trepte de izolație).
3.9. Cablurile de înaltă și joasă tensiune
Toate cablurile din instalația electrică a troleibuzului vor avea izolație rezistentă la foc.
Pentru circuitele de înaltă tensiune se vor folosi doar cabluri multifilare. Toate cablurile de înaltă tensiune pentru curent continuu vor avea protecție nominală pentru 3000 V CC sau CA.
Racordurile și cablajul nu vor fi tensionate mecanic.
Izolația racordurilor nu va propaga arderile.
Canalele pentru cabluri vor fi confecționate din material neinflamabil.
Țevile de cabluri montate sub podea vor împiedica infiltrarea apei și a prafului.
3.10. Sistemul de captare a curentului din rețeaua de contact
Captatorii de curent vor fi cu retragere automată, în situația deconectării accidentale.
În caz de avarie și necesitate de intervenție la capul de captator acesta va putea fi coborât până la înălțimea de 1,70 m de la sol.
Colectorii de energie vor fi în așa fel proiectați să mențină un contact adecvat cu rețeaua aeriană de contact, atunci când cablurile sunt pozate la 4-6 m distanță față de sol și axa troleibuzului are o deviere laterală de 4 m, în ambele părți, față de axa rețelei aeriene de contact.
În cazul deconectării brațului, colectorul (colectorii) de curent electric nu se ridică la o distanță mai mare de 7,2 m față de sol și va (vor) fi la o distanță de maximum 1 m față de liniile alimentate cu energie în momentul deconectării.
Rezistența de protecție a colectorului de curent electric față de caroserie trebuie să fie de cel puțin 10 Mω la 2500V.
4. GARANȚII
4.1. Fiecare troleibuz va fi livrat împreună cu următoarea documentație tehnică:

desene de montaj ale principalelor subansambluri;

scheme electrice;

instrucțiuni de exploatare și întreținere;

cataloage cu piesele de schimb;

fișele principalelor subansambluri;

manuale de reparații;
4.2. Pentru lotul de 10 troleibuze ofertate se va asigura o garanție de bună funcționare într-una din următoarele forme:
−minim un troleibuz identic cu cele ofertate sau
−minim 6 luni garanție pentru toate componentele și subansamblurile troleibuzelor ofertate, cu excepția consumabilelor.
4.3. Valoarea troleibuzului oferit ca și garanție va fi cuprinsă în prețul total al troleibuzelor ofertate.
4.4. În termenul de garanție se vor respecta următoarele:
4

remedierile în termen de garanție se vor executa în Brașov;

termenul de prezentare la constatarea defectelor să fie de maxim 24 de
ore de la sesizarea de către R.A.T Brașov, iar termenul de remediere a defecțiunilor să fie de maxim 5 zile;

după perioada de garanție, furnizorul va asigura contra cost piesele și
subansamblele specifice troleibuzului pentru o exploatare corespunzătoare a acestuia, pe toată perioada de utilizare, la solicitarea R.A.T Brașov.
5. ALTE CONDIȚII
5.1. În cazul în care troleibuzele ofertate au fost supuse reparației capitale, ofertantul va prezenta odată cu oferta și documentul doveditor al efectuării acestor lucrări.
5.2 Propunerea tehnică va cuprinde câte o fișă tehnică, semnată și ștampilată de ofertant, care va avea cel puțin următoarele precizări:

marca și tipul;

capacitatea de transport;

anul fabricației;

anul executării reparației capitale;

consumul specific dat de producător Wh/tkm;

tipul echipamentului de forță;

tipul echipamentului de asigurare a serviciilor auxiliare;

echiparea pentru recuperarea energiei de frânare;

construcția podelei;

echipamentul pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii;

construcția capului de captare (rabatabil sau nu);

echiparea cu indicatoare de traseu.
Fișa tehnică va fi însoțită de fotografii (color min. A5) ale troleibuzului cât și ale agregatelor principale după cum urmează:

ale troleibuzului la exterior: - din față
- din spate
- lateral stânga sau dreapta
la interior: - plăcuțe de identificare a troleibuzului
- postul de conducere cu aparatura de bord
- pentru fiecare ușă unde se vor putea observa treptele de urcare în troleibuze sau eventualul dispozitiv pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități;
- salonul (minim 2).

ale agregatelor principale:
- motor tracțiune împreună cu plăcuța de identificare;
- motor servicii auxiliere;
- compresor;
- sursă statică sau alternator;
- echipamentul de forță;
- capete de captare;
- asigurarea autonomiei fără cuplarea la rețeaua de contact
Totodată se vor prezenta și prospecte (dacă acestea există) cât și o copie după 5
6
cartea de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare însoțită de certificatul de radiere (dacă acesta există).
5.3. Ofertantul va asigura pe cheltuiala sa vizionarea și eventuale testări ale tuturor troleibuzelor ofertate, pentru 3 membri ai comisiei de licitație.
5.4. Nu vor fi admise troleibuze cu reclame puse sau degradarea suprafețelor vopsite (exfolieri).
5.5. Ofertantul are obligația asigurării asistenței tehnice la punerea în funcțiune.
5.6. Toate cheltuielile ocazionate de punerea în funcțiune a troleibuzelor la sediul R.A.T Brașov vor fi suportate de furnizor.
5.7. Ofertantul are obligația asigurării asistenței tehnice cel puțin pentru perioada derulării contractului.
5.8. Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele prezentului caiet de sarcini sunt considerate neconforme și potrivit prevederilor art.36, alin.(2) din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare vor fi respinse de la procedură.
6. TERMEN DE LIVRARE, DATE DESPRE RATE
Termenul de livrare este de 15 zile de la data semnării contractului (dar nu mai târziu de 24.12.2010).

durata contractului de rate: 36 luni începând cu 01.2011;

rambursarea creditului în anii 2011, 2012 și 2013 se va face în rate de capital egale lunare cu toate taxele calculate la sold;

plata se va face în lei la cursul de referință al BNR din ziua facturării, conform desfășurătorului de rate ofertat;

odată cu oferta se va prezenta și desfășurătorul ratelor care va cuprinde cele 36 de rate lunare de capital egale, TVA-ul, taxa administrativă (dacă este cazul), soldul rămas și toate taxele și cheltuielile solicitate de ofertant;

din desfășurătorul ratelor va rezulta valoarea totală a troleibuzelor la sfârșitul perioadei de rambursare a ratelor, valoare care va fi înscrisă în formularul de ofertă.
ȘEF SERVICIU TEHNIC SERV.TEHNIC
ing.Cenan Mircea ing.colegiu Baum Victor
ȘEF COMP.ACHIZIȚII
ing.Voicu Liviu
"

Deci ne-am linistit, nu vor ajunge jafurile din alte orase ale Romaniei.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
AsusData înscrierii: 31/Aug/2006
Ultima vizita: 27/Noi/2012
Mesaje: 197

MesajTrimis: Vin 10 Dec 2010 14:11:58    Titlul subiectului: 137362

Eu personal speram sa nu fie acest model, din acest motiv nici nu l-am prezentat pana acum, dar fie.
Firma importatore e TitanTrade Sibiu
Sunt produse in Franta in colaborare cu Alsthom intre anii 1983 si 1989. Au avut parte de o reparatie capitala prin 2002-2003, insa din ce am inteles eu reparatile nu au fost facute chiar OK-calitativ, existand diferente majore mai ales la interior din punct estetic, intre cele cu 2 usi si cele cu 3 usi. Sunt 5 bucati cu 2 usi si 6 bucati cu 3 usi. Au motor auxiliar Deutz diesel, dotate cu chopper 6 bucatii si surpriza pentru Brasov, 5 bucati au sistem de recuperare a energiei la franare. Capacitate 33 locuri pe scaune si 66 in picioare.
Surse info: http://www.lineoz.net , http://www.titantrade.ro.Trolleybus er100j.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  166.25 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Trolleybus er100j.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-12.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  111.92 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-12.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-11.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  77.59 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-11.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-10.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  65.22 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-10.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-08.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  77.87 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-08.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-03.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  86.27 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-03.jpg600.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  174.21 kb
 Vizualizat:  de 32873 ori

600.jpg


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Sâm 11 Dec 2010 11:51:41    Titlul subiectului: 137400

La depoul din Rulmentul, ieri, 10 dec 2010, la ora 15, din cate am vazut erau aduse 6 troleibuze si mai trebuiau sa soseasca 2 bucati pe trailer spre seara.


DEPOU RULMENTUL.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  146.6 kb
 Vizualizat:  de 32814 ori

DEPOU RULMENTUL.jpg


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
IonescuData înscrierii: 27/Oct/2005
Ultima vizita: 11/Feb/2021
Mesaje: 1204

MesajTrimis: Lun 13 Dec 2010 03:08:56    Titlul subiectului: 137459

Personal nu sunt de acord cu achizitionarea troleibuzelor. De banii acestia se puteau lua cateva autobuze cu tehnologie moderna, articulate, foarte utile liniilor foarte aglomerate! Chiar si autobuze SH articulate, dar cel mai bine noi, ar fi fost extrem de utile si preferabile acestor SH-uri care, dupa mine vor cere mai mult efort de intretinere!
_________________
GEORGE SCRIPCARU #CONCRET primarul sufletelor noastre--Vorba olteanului: cand ajungi la Brasov, in Romania nu te mai intorci
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger Codul MSN Messenger
Catalin GhitaData înscrierii: 27/Oct/2005
Ultima vizita: 18/Iun/2021
Mesaje: 6219
Locație: Popesti-Leordeni, Buzau

MesajTrimis: Lun 13 Dec 2010 11:40:39    Titlul subiectului: 137462

Am banuiala ca se comite o mare, mare ilegalitate. De ce?

Pai uite de ce:

"LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 - Republicata
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

SECTIUNEA a 5-a
Transport

ART. 22

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice în vederea asigurarii transportului în comun al persoanelor cu handicap:

a) sa achizitioneze mijloace de transport în comun adaptate;
b) sa adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulatie în limitele tehnice posibile, conform reglementarilor în vigoare


In privinta vehiculelor vechi, achizitionate ANTERIOR intrarii in vigoare Legii 448/2006, admitem ca asta e, pot fi exploatate asa pana la expirarea duratei normate de viata.

Insa acum, daca Legea 448/2006 este deja in vigoare, ea trebuie respectata iar toate achizitiile facute ULTERIOR intrarii in vigoare a legii trebuie sa fie conforme!!!

Deci?!? Primaria si Consiliul Local Brasov au cumva vreo derogare?!?
Sau troleibuzele achizitionate au cumva rampa pentru accesul persoanelor cu handicap si/sau podea coborata?!?

_________________
Harta traseelor autobuzelor Transbus Buzau.
http://harti.tramclub.org/buzau-apr13.pdf
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
luma_m5Data înscrierii: 24/Dec/2008
Ultima vizita: 13/Oct/2015
Mesaje: 6
Locație: Brasov

MesajTrimis: Joi 23 Dec 2010 22:20:51    Titlul subiectului: 137868

Stie cineva ce pret are un astfel de troleibuz?
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Mar 04 Ian 2011 23:55:22    Titlul subiectului: 138445

Primele troleibuze Renault au iesit pe traseu dupa ce au efactuat cateva probe pe 31 dec 2010, cand au fost escortate de un autoturn de la RAT Brasov.
Acestea au fost introduse pe liniile 3,7 si 30 pentru inceput.
Dupa cum ne-au obisnuit cei de la RAT in ultimul timp, numerele de parc atribuite acestor troleibuze nu au nici o logica. Numerele de parc pe care le-am vazut in circulatie zilele acestea sunt 306, 307, 309, 310 si 311, nu cum ar fi fost normal 73,74,75 sau chiar 01,02 si 03. Primele care au iesit la traseu sunt troleibuzele cu trei usi, totusi soferii care conduc aceste troleibuze refuza sa deschida prima usa care este pentru urcare.
Am avut ocazia sa circul astazi cu un troleibuz Renault pe linia 30 cu nr parc 306. La interior se vede uzura de pe barele de sustinere scorojite si de pe tapiteria scaunelor. Sunetul "obosit" scos de motor si smuciturile destul de violente din timpul franarii te face sa-ti dai seama imediat ca nu au fost o alegere prea buna pentru Brasov si nici soferii inca nu sau obisnuit cu ele.

Cateva poze cu exteriorul lui 306, nr inmatriculare BV 00102.
Din pozele de mai jos se vede un sistem de ridicare a captatorilor nu stiu daca este functional, la fel ca si la celelalte troleibuze SH aduse la Brasov sau schimbat colectorii.IMG_1152.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  209.28 kb
 Vizualizat:  de 32273 ori

IMG_1152.JPGIMG_1151.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  196.43 kb
 Vizualizat:  de 32273 ori

IMG_1151.JPGIMG_1154.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  217.56 kb
 Vizualizat:  de 32273 ori

IMG_1154.JPGIMG_1156.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  100.43 kb
 Vizualizat:  de 32273 ori

IMG_1156.JPGIMG_1150.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  105.29 kb
 Vizualizat:  de 32273 ori

IMG_1150.JPG


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Mar 04 Ian 2011 23:58:40    Titlul subiectului: 138446

Cateva poze cu interiorul.


IMG_1141.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  216.67 kb
 Vizualizat:  de 32270 ori

IMG_1141.JPGIMG_1144.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  166.27 kb
 Vizualizat:  de 32270 ori

IMG_1144.JPGIMG_1146.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  234.58 kb
 Vizualizat:  de 32270 ori

IMG_1146.JPGIMG_1148.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  175.79 kb
 Vizualizat:  de 32270 ori

IMG_1148.JPGIMG_1149.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  202.22 kb
 Vizualizat:  de 32270 ori

IMG_1149.JPG


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
AsusData înscrierii: 31/Aug/2006
Ultima vizita: 27/Noi/2012
Mesaje: 197

MesajTrimis: Mie 05 Ian 2011 02:22:15    Titlul subiectului: 138451

luma_m5 a scris:
Stie cineva ce pret are un astfel de troleibuz?
229 000 euro + TVA, 11 bucati.
Normal sunt 10 + 1 pentru piese. Acel donor cred ca va fi 306, este cel mai obosit dinte cele cu 3 usi.

280 si 281 se miscau destul de bine la probe din ce am vazut eu prin oras.
Mai sunt inca 3 care nu au iesit deloc iar 309 a picat in prima zi de servici pe linia 7 pe 1 ianuarie. Eu nu l-am vazut inca la "servici".

229 000 +tva este suma totala pe care o va plati RATBv firmei TitanTrade Sibiu in 36 rate lunare incepand cu ianuarie 2011.

Cu 230 000 se putea lua linistit un Citelis cu motor asincron de la Astra Arad; si mai tare, se putea lua 10 bucati in rate pe mai multi ani si totul era rezolvat excelent dar...
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Catalin GhitaData înscrierii: 27/Oct/2005
Ultima vizita: 18/Iun/2021
Mesaje: 6219
Locație: Popesti-Leordeni, Buzau

MesajTrimis: Mie 05 Ian 2011 14:16:10    Titlul subiectului: 138468

http://www.adevarul.ro/locale/brasov/Troleibuze_second-hand-la_Brasov_0_403159754.html

"Troleibuze second-hand, la Brașov (UPDATE)

Sebastian Dan

Miercuri 5 ian 2011

O veste bună vine, la începutul acestui an, de la Regia Autonomă de Transport (RAT) Brașov, care a achiziționat 10 troleibuze.

Reprezentanții RAT au precizat că acestea sunt de capacitate mică și vor fi utilizate în perioadele în care numărul de călători este redus, decizia fiind luată pentru micșorarea consumului de energie electrică.Troleibuzele sunt second hand.

„Achiziția mijloacelor de transport în comun s-a realizat prin intermediul SEAP, prin procedura licitației deschise, criteriul de atribuire fiind acela al ofertei cele mai avantajoase economic. Respectarea prevederilor legale ale procedurii de achiziție publică a fost verificată de UCVAP Brașov. Valoarea totală finală a contractului este de 979.525 lei, prețul incluzând toate cheltuielile până la ajungerea autovehiculelor la sediul RAT Brașov. Plata urmează a fi făcută în rate. Furnizorul autovehiculelor a fost desemnat în urma parcurgerii procedurilor legale SC Titan Trade SRL Sibiu. Achiziția s-a realizat cu fonduri ale RAT Brașov", a declarat Silviu Stefan, purtatorul de cuvant al RAT.

Troleibuzele sunt în stare foarte bună de funcționare, urmând a fi folosite pe acele trasee și în acele intervale orare în care se înregistrează fluxuri mai reduse de călători. Autovehiculele au ajuns la Brașov, iar primele dintre ele au fost puse în exploatare la sfârșitul anului trecut. Au fost achiziționate două modele: cu un număr total de 90 de locuri, dintre care 28 pe scaune și cu un număr total de 99 de locuri, dintre care 31 pe scaune. Autovehiculele au în dotare instalații de încălzire, dar nu și de aer condiționat.
La ora actuală, RAT Brașov are șase trasee deservite de troleibuze, respectiv liniile 3, 5barat, 7, 8, 30 și 33, iar parcul auto numără alte 34 de troleibuze."

_________________
Harta traseelor autobuzelor Transbus Buzau.
http://harti.tramclub.org/buzau-apr13.pdf
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
MaMuTData înscrierii: 03/Mar/2009
Ultima vizita: 22/Mai/2020
Mesaje: 5
Locație: Brasov

MesajTrimis: Joi 06 Ian 2011 00:22:56    Titlul subiectului: 138491

Cateva poze cu 281 si 311

[/list]
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
AsusData înscrierii: 31/Aug/2006
Ultima vizita: 27/Noi/2012
Mesaje: 197

MesajTrimis: Lun 10 Ian 2011 01:55:52    Titlul subiectului: 138588

Ionescu a scris:
Personal nu sunt de acord cu achizitionarea troleibuzelor. De banii acestia se puteau lua cateva autobuze cu tehnologie moderna, articulate, foarte utile liniilor foarte aglomerate! Chiar si autobuze SH articulate, dar cel mai bine noi, ar fi fost extrem de utile si preferabile acestor SH-uri care, dupa mine vor cere mai mult efort de intretinere!
De banii care s-au dat pe aceste troleibuze [229 000 euro + TVA], se putea lua un singur autobuz solo de la ce producator vrei tu : Mercedes cu Citaro, Irisbus cu Citaro sau Solaris cu Urbino toate cu motor diesel euro 5. Deci tot poluant !

Asa ca, mult mai bine cu 11 troleibuze solo, fie si second hand, macar sunt silentioase si nu emit gaze de esapament.

Hai sa vedem cum aratau pe la francezi troleibuzele:
surse http://snostas.forumactif.com , http://www.phototrans.eu
http://leportailferroviaire.free.fr/urbain/limoges.htm , http://leportailferroviaire.free.fr/urbain/stetrol.htm
Aici un video http://www.youtube.com/watch?v=dwmgIDPIEKw , http://www.youtube.com/watch?v=3tYnbayGSc0 , http://wn.com/Trolleybus_de_Limogeslimoges-renault-alsthom-er100-2h-01.1290005916.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  21.82 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

limoges-renault-alsthom-er100-2h-01.1290005916.jpg352791.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  162.98 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

352791.jpg353460.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  174.59 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

353460.jpg353681.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  136.26 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

353681.jpgdepot_13_800x600.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  131 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

depot_13_800x600.jpg50191259.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  114.45 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

50191259.jpgdepot_22_800x600.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  139.67 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

depot_22_800x600.jpg925942720.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  58.3 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

925942720.jpgLimoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-11.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  77.59 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

Limoges-Renault-Alsthom-ER100-2H-11.jpg2850645802_b6df1449d4_b.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  432.91 kb
 Vizualizat:  de 32023 ori

2850645802_b6df1449d4_b.jpg


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Lun 10 Ian 2011 23:01:11    Titlul subiectului: 138634

Din cate vad in pozele de mai sus troleibuzele cu doua usi aveau afisaj electronic cum aveau si Volvo-urile la ele acasa inainte de a fi trimise in Romania, aceste sisteme de afisaj au fost demontate la noi in tara sau au venit cu ele deja demontate? Intreb pentru ca suntem printre putinele orase din tara care a facut un pas inapoi, nu inainte la innoirea parcului auto din punct de vedere al afisajului. Sunt aceste afisaje atat de scumpe incat nu ne permitem macar sa le avem pe niste troleibuze SH, sau e mai usor sa pui o foaie sau un carton in geam scos la imprimanta, decat sa ai personal calificat sa-l intretina? La parcul vechi de Rocar/Dac macar erau acele placaje vopsite sau la autobuze erau rolele acelea din panza pe care erau trecute toate liniile.
Zilele trecute asteptam autobuzul 6 si apare un MAN cu afisaj de hartie care, normal, era indoit spre interior si nu se vedea nr liniei mi-am dat seama dupa traseu SATURN-LIVADA POSTEI, dar un turist/ un calator din alt oras cum isi da seama? Sa nu vorbesc de faptul ca am vazut autobuze pe care scria in fata 17 si in spate 35. Toate aceste probleme ar fi eliminate daca s-ar introduce afisajul electronic sau macar s-ar pastra pe troleibuzele SH pentru ca la autobuzele achizionate in 2006 nici nu poate fi vorba. Suntem chiar atat de inapoiati sau e lipsa de interes din partea regiei?


Ultima modificare efectuată de către trollino la Mar 11 Ian 2011 19:20:31, modificat de 1 dată în total
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
AmiralAOVData înscrierii: 24/Iun/2007
Ultima vizita: 16/Iul/2019
Mesaje: 4345
Locație: Galati

MesajTrimis: Mar 11 Ian 2011 01:19:15    Titlul subiectului: 138646

Cele cu trei usi par identice cu cele care ruleaza de ani buni in Piatra-Neamt. Cu ceva timp in urma, am primit cateva informatii, haideti sa le spunem ca tin mai mult de statistica decat de partea tehnica... In primul rand, noile achizitii nu sunt "prententioase", in sensul ca nu se defecteaza de la orice "moft". Nu pot fi comparate cu DAC-urile noastre dar nici cu creatiile mai noi, ca de exemplu Irisbus. Da, "batranii" au mereu ceva de zis. Pe urma, capacitatea de transport, ideala pentru rutele cu trafic mediu de calatori... Renault-ul rezista si la aglomeratie dar d.p.d.v. al urcarii/coborarii/gruparii calatorilor in salon, la flux mare este o problema. Se pierd uneori minute pretioase... Constructia anunta o masina robusta si puternica. Cu toate acestea, usa din mijloc pare mai mult un moft pentru noi... Sunt convins ca este o logica la mijloc pe care deocamdata, colegii mei de la Piatra-Neamt, n-au reusit sa-i dea de capat... Mult mai bine organizate sunt Renault-urile cu doua usi. In fine, in opinia lor, pentru orasul in care activeaza si care nu se poate compara - ca flux - cu Brasovul. In alta ordine de idei, Renault-urile cu doua usi ar fi fost mai potrvite pentru organizarea din Neamt decat pentru cea din Brasov... Urcarea prin fata, coborarea prin spate...
Renault-urile se comporta bine si iarna. Din nou, nu sunt mofturoase. In concluzie, sunt OK dar organizarea accesului in salon lasa de dorit. "Spatiu irosit sau prost oferit" ar spune unii romani.
Repet, aceste informatii sunt primite. Eu nu ma pot pronunta in privinta acestor masini intrucat n-am calatorit pana acum cu ele...

_________________
http://transportlocalgalati.blogspot.com/ - mai multe info gasiti aici
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Vizitează site-ul autorului
JorgeData înscrierii: 12/Ian/2011
Ultima vizita: 13/Feb/2011
Mesaje: 2
Locație: Paris (Franta)

MesajTrimis: Joi 13 Ian 2011 01:23:59    Titlul subiectului: 138731

Sunt francez și am un blog despre troleibuze.

http://jorgetrolleybus.skyrock.com/

@trollino
Pot utiliza fotografiile dvs ?

Troleibuze cu 3 usi, provin din orașul Limoges.
Acestea sunt ER100.2H.
Fabricate in 1987-1989.
Ei folosesc un motor auxiliar de 43 kW.
Cele 6 troleibuze au fost numerotate de la nr 422-427.
Ei au plecat în aprilie 2010 în Limoges.
Există încă 13 troleibuze Renault ER100.2H identice și rulare acum.


(From roadmaster)

Troleibuzele cu 2 usi provin din orașul St Etienne.
Acestea sunt ER100H.
Fabricate in 1979-1987 dar renovate în 2002-2003 de către Safra.
Ele folosesc un motor auxiliar de 43 kW.
Cele 5 troleibuze au fost numerotate de la nr 436, 446, 447 ...
Nu se știe când au plecat.
El trebuie să aibă încă cu 6 Renault cărucior identice ER100H rulare acum. (eu nu sunt în totalitate sigur)

Vă rugăm să mă poate ajuta să completați acest tabel?
Franța Brasov
422
423
424
425
426
427
436
446
447 -> 281
....

Alte numere de Brasov:
280, 282, 283, 284, 306, 307, 308, 309, 310, 311

_________________
My Blog about trolleybus
http://jorgetrolleybus.skyrock.com/
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Vizitează site-ul autorului
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Dum 16 Ian 2011 14:49:13    Titlul subiectului: 138899

Jorge a scris:
@trollino
Pot utiliza fotografiile dvs ?
Da, puteti utiliza pozele mele.
Jorge a scris:
Vă rugăm să mă poate ajuta să completați acest tabel?
Franța Brasov
Din pacate nu toate troleibuzele mai au afisate nr de parc din Franta, unele din ele au fost sterse.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
George_CatalinData înscrierii: 29/Mai/2007
Ultima vizita: 01/Ian/2017
Mesaje: 382
Locație: Ploiesti (Vest); Bucuresti

MesajTrimis: Lun 17 Ian 2011 19:36:59    Titlul subiectului: 138929

Vedeti ca ar trebui sa fie scris sus in fata deasupra parbrizului sau deasupra soferului, asa e scris si la Berlieturile de la Ploiesti si la FBW-uri si la Neoplanuri.

In ceea ce priveste afisajul, mie mi-ar fi placut mai mult acele panze cu rotite la Ploiesti decat cele cu afisaj electronic, asta la inceput, pana cand le-au pus la punct si nu se mai defecteaza deloc.

Sunt de parere ca locul 2 la tipul de afisaj pe care il gasim in Romania la anumite regii ramane Brasovul cu acel mod de panza alba cu scris negru.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
AsusData înscrierii: 31/Aug/2006
Ultima vizita: 27/Noi/2012
Mesaje: 197

MesajTrimis: Mar 18 Ian 2011 14:19:05    Titlul subiectului: 138950

Poza spune tot.


270 wtf M.jpg
 Descriere:
 Mărime fișier:  202.79 kb
 Vizualizat:  de 31474 ori

270 wtf M.jpg


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Joi 20 Ian 2011 00:04:22    Titlul subiectului: 138968

Pe langa numerotarea inexplicabila, la unele troleibuze nu mai functioneaza nici iluminatul afisajului, sa nu vorbesc ca seara pe ceata soferii umbla cu becurile arse la luminile de intalnire. Oare asa au venit troleibuzele din Franta? Evil or Very Mad
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
stfpData înscrierii: 24/Oct/2005
Ultima vizita: 02/Iun/2021
Mesaje: 1759
Locație: Bucuresti 6

MesajTrimis: Sâm 12 Feb 2011 17:00:34    Titlul subiectului: 139824

Am stat cateva zile in Brasov si am vazut aceste trolee doar pe 3, 5b si 30; nu am vazut deloc pe 7 si 8; cu linia 33 nu m-am intersectat. E doar o coincidenta ca n-am vazut in nici una din cele trei zile lucratoare vreunul pe linia 7 sau ca si 8 aceasta linie e 'rezervata' doar pentru articulate?
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Vizitează site-ul autorului Adresa AIM Codul Yahoo Messenger
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Sâm 12 Feb 2011 17:39:23    Titlul subiectului: 139827

Pe linia 7 si 33 circula si troleibuze Renault, poate chiar in aceea zi pe linia 7 erau introduse articulate nu cred ca exista vreo regula, insa pe linia 8 Renault-urile nu au fost introduse pentru ca nu ar face fata numarului de calatori, este cea mai aglomerata linie de troleibuz din Brasov, la ora de varf de obicei circula noua troleibuze articulate.
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
JorgeData înscrierii: 12/Ian/2011
Ultima vizita: 13/Feb/2011
Mesaje: 2
Locație: Paris (Franta)

MesajTrimis: Dum 13 Feb 2011 23:46:34    Titlul subiectului: 139898


De ce au fost schimbati captatorii?

_________________
My Blog about trolleybus
http://jorgetrolleybus.skyrock.com/
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Vizitează site-ul autorului
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Sâm 05 Mar 2011 10:42:26    Titlul subiectului: 140752

Din cate stiu nu au fost schimbati captatorii, au fost schimbate captele de captare cu tip "randunica" probabil de la troleibuzele mai vechi casate.


IMG_1150.JPG
 Descriere:
 Mărime fișier:  105.29 kb
 Vizualizat:  de 30601 ori

IMG_1150.JPG


Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
trollinoData înscrierii: 20/Feb/2010
Ultima vizita: 28/Dec/2018
Mesaje: 277
Locație: Brasov

MesajTrimis: Dum 01 Mai 2011 22:39:00    Titlul subiectului: 143195

Un filmulet cu troleibuzele Renault TCL la ele acasa, in film apar si troleibuzele 425 si 426, acum la Brasov.

http://www.youtube.com/watch?v=vjsLIlsWlGE&feature=player_embedded
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Codul Yahoo Messenger
CitelisData înscrierii: 01/Iul/2011
Ultima vizita: 12/Apr/2012
Mesaje: 85
Locație: Cluj

MesajTrimis: Dum 23 Oct 2011 12:45:11    Titlul subiectului: 149801

Troleibuzele Renault au ajuns intr-o stare jalnica. Chiar daca ca aspect nu sunt urate, tehnic sunt execrabile. Cele mai multe sunt defecte in garaj. Sunt si urmari: troleibuzele articulate deservesc si linile pe care ar trebui sa circule troleibuze Renault, iar din cauza acestui fapt din linia 8 a fost scoasa o tura, iar aglomeratia este de nedescris.
_________________
Fan convins Irisbus
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Afișează mesajele pentru a le previzualiza:   
Crează un subiect nou   Răspunde la subiect    Pagina de start a forumului TRAM CLUB ROMANIA -> Judetul BRAȘOV Ora este GMT + 3 ore
Du-te la pagina 1, 2, 3  Următoare
Pagina 1 din 3

 
Mergi direct la:  
Nu puteți crea un subiect nou în acest forum
Nu puteți răspunde în subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum
Puteți atașa fișiere în acest forum
Puteți descărca fișiere în acest forumPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community